Vergadering van de Bedrijfsraad voor de Visserij : De Britse visserijgrenzen : Nieuwe EEG-douanedokument DD5