Vergeten Oostendse kunstenaars : Pieter-Bernard Van Humbeeck