Verslag van de eerste sluizenwandeling (ten westen van de havengeul)