waar gaan we naartoe? : Een smerige aanval op wie of wat... ieder zijn waarheid