Wie was Alfons Pieters?. - Met 3 foto's van de burgemeester, de Alfons Pieterslaan, gezien vanaf Petit Paris en vanaf de Rogierlaan met de Rijkswachtkazerne