O.261 Zilvermeeuw, houten vissersvaartuig (1942) als Z.89 "Artic II", vanaf 1945 als O.261 "Artic II", vanaf 1948 als eerstgenoemde