Roeselare

Westvlaamse Archeokrant. - Tijdschrift

Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Raad van bestuur van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen (VOBoW). - Eerder verschenen als West-Vlaamse Archaeologica. - Bezit : jrg.1(1993),nr.1 ; jrg.2(1994),nrs.2-4 ; jrg.3(1995),nrs.5,7-8 ; jrg.4(1996),nr.9 ; jrg.5(1997),nr.6