Programma : Koninklijke toneelkring Nut en Vermaak. Het Evangelie volgens Marcus. Parochiekerk Sint-Franciscus van Assisië. 21-23/12/2007