ARME KLARENKLOOSTER (MARIAHOFSTRAAT)

Foto : Het klooster der Arme Claren Colettinen (1935)

Dit klooster was gelegen op de hoek van de Maria-Hofstraat en de Platformstraat. Het gebouw werd in 1861 aan deze kloosterorde geschonken door notaris Felix Van Caillie toen zijn dochter Elise haar intrede deed bij de Arme Claren te Brugge. Op 5 februari 1862 kwamen moeder Maria-Domenica (Julie Berlamont) uit Izegem met zuster Bernardine naar Oostende om het klooster in te richten. De stichting had plaats op 3 juni 1862.

Foto : Het klooster der Arme Claren Colettinen (1935)

Stemmig beeld van de kapel van het klooster der Arme Claren Colettinen. Het gebouw werd gesloopt nadat het nieuw klooster, gelegen aan de Mariakerkelaan in 1959 in gebruik werd genomen.

Foto : Platformstraat. Ingang klooster "Zusters Clarissen"

Foto 10 x 15 cm. "Klooster van de "Zusters Arme Klaren" (Zusters Clarissen). Gesloopt ca 1958 na verhuis naar nieuw klooster in de Mariakerkelaan" (Norbert Hostyn). "Mariahofstraat. tot in het jaar 1958 stond daar aan de rechterzijde het sombere klooster der Arme Klaren. Het klooster werd afgebroken en verhuisde naar de wijk Mariakerke. Op de plaats van het klooster, dat niet alleen stond in de Mariahofstraat, maar insgelijks op een deel van de Platformstraat, de Londenstraat en zelfs in de Langestraat uitgaf, verrees een modern hotelcomplex, de "Ostend Palace".