SINT JORISGILDE (SCHUTTERS)

Foto : Sint Jorisgilde Oostende

Burgemeester  Adolf Van Glabbeke overhandigt een beker aan de winnaar van een wedstrijd bij de balboogschuttersvereniging de Sint Jorisgilde, met hun lokaal in de Armenonville in het Maria Hendrikapark. Rechts, Maurice Quaghebeur, schepen.

Foto : Sint Jorisgilde Oostende

Feest bij de balboogschutters de Sint Jorisgilde bij hun lokaal Café Armenonville in het Maria-Hendrikapark. De voorzitter van de Sint Jorisgilde houdt een toespraak. Centraal zittend ,burgemeester Adolphe Van Glabbeke en schepen Emiel Vroome. Staand, tweede van rechts, een jonge Laurent Soenen

Foto : Sint Jorisgilde Oostende

De feestvierende balboogschutters de Sint Jorisgilde, met vlag op de trappen van het dienstdoend stadhuis (huidig gerechtsgebouw) ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de vereniging. Links staan ook de leden van de bolders, wier vereniging in hezelfde lokaal Café Armenonville in het Maria-Hendrikapark gevestigd was.

Oostende spant reeds 125 jaar de balboog

Sebastiaan en Joris : prestigieuse eeuwelingen

Foto : Deze prent daterende van 1929 toen het 75-jarig jubileum van de vereniging werd gevierd, kiekte de fotograaf van dienst voor het Oostends Kursaal. Alle namen van de leden die op de prent voorkomen zijn de klub bekend.

Foto : St.-Joris ten stadhuize. Een vereniging die terecht fierheid opwekt

Auteurs: