VERKEER ; MOBILITEIT

Serieuze ingreep

Foto : Onder de Demeybruggen in Oostende wordt er sinds maanden werk gemaakt van een nieuwe verbindingsweg voor zwaar vervoer van en en naar het zeestation 

Foto : Ingreep onder een der drukste toegangswegen naar Oostende die momenteel langsheen de Desmet de Naeyerlaan een tijdelijke wegvernauwing noodzakelijk maakt.Het baanvak boven de toekomstige tunnel vertoont een bedenkelijke verzakking die door de chauffeurs behoedzaam wordt genomen 

 

Tekstaffiche : Stad Oostende. Politieverordening. Openbare orde. 08/09/1939

Formaat : 55 x 73 cm. - Tweetalig. - Verkeersreglement betreffende de toegang tot de militaire zone, afgebakend door de Koninginnelaan, Ijzerwegstraat, Werfkaai, Stationskaai, Brandariskaai en Visserskaai. Als ook het verkeer op de door barelen afgebakende strook van de Albert I Wandeling, tussen Langestraat en Kemmelbergstraat alsmede op het Westerstaketsel. Getekend :  de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Roeiwedstrijden. 27/05/1939

Formaat : 51 x 65 cm. - Tweetalig. - Verkeersregeling betreffende de roeiwedstrijden. Verbod van alle verkeer op de steenweg naar Oudenburg tussen de huizen genummerd van 20 tot 79 op 28 en 29 mei 1939. Getekend : de secretaris, M. Surmont en de burgemeester-voorzitter, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Roeiwedstrijden. Verbod van verkeer. 01/06/1938

Formaat : 53 x 73 cm. - Tweetalig. - Verkeersregeling naar aanleiding van de roeiwedstrijden op het kanaal Brugge - Oostende, tussen Sas-Slijkens en de brug van Oudenburg op 5 en 6 juni 1938. Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Roeiwedstrijden. Verbod van verkeer. 10/05/1937

Formaat : 55 x 73 cm. - Tweetalig. - Verkeersregeling naar aanleiding van de roeiwedstrijden op het kanaal Brugge - Oostende, tussen Sas-Slijkens en de brug van Oudenburg op 16 en 17 mei 1937. - Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Roeiwedstrijden. Verbod van verkeer. 26/05/1936

Formaat : 56 x 72 cm. - Tweetalig. - Verkeersreglement naar aanleiding van de roeiwedstrijden op het gedeelte van de vaart Brugge - Oostende, tussen Sas-Slijkens en de brug van Oudenburg, op 31 mei en 1 juni 1936. Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Verbod van stationeren. 01/07/1939

Formaat : 42 x 62 cm. - Tweetalig. - Verkeersregeling betreffende de zeewijding op zondag 2 juli 1939 en de aanwezigheid van Z.K.H. den prins Boudewijn, Hertog van Brabant. Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Verbod van verkeer en stationeren. 09/06/1938

Formaat : 53 x 72 cm. - Tweetalig. - Verkeersreglement naar aanleiding van de feestelijkheden ingericht op het Wapenplein naar aanleiding van het 16e Nationaal Congres der Belgische Politie op 12 juni 1938. Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Verbod van verkeer. 23/07/1938

Formaat : 43 x 64 cm. - Tweetalig. - Verkeersreglement naar aanleiding van de inwijding van het Ijzergedenkteken voor Koning Albert te Nieuwpoort in aanwezigheid van Koning Leopold III, op 24 juli 1938. - Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Verkeer. 10/05/1966

Formaat : 61 x 43 cm. - Verkeersregeling naar aanleiding van het bezoek van hare majesteit Koningin Elisabeth II en zijne koninklijke hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburg op vrijdag 13 mei 1966. - Getekend : de wd. burgemeester J. Lauwereins