ZEEVAARTSCHOOL

Foto : Zeevaartschool of Staatsmarineschool

Foto : 22 x 17 cm. Voormalige Staatsmarineschool, Slijkensesteenweg 2-4. Gebouwd in de internationaal "moderne stijl" naar ontwerp van architect P. Verbruggen uit Brussel. Ca. 1995 sluit de school tengevolge van de afnemende belangstelling voor het zeemanschap. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002. Thans in gebruik door het Havenbedrijf Oostende

Foto klasfoto.

Foto 18 x 13.
Klasfoto zeevaartschool Oostende 1967.
Alle kadetten van 1ste en 2de Vlaams en Franstalige klassen.
OP eerste rij v l n r Laloo studiemeester - Desmet kapitein - Decock kapitein - Westerlinck Albert Cdt-direcreur - De Wispelaere kapitein - De Mayer Officier-onderrichter

Zeevaartschool sloot deuren : sinds Napoleonistische tijd in Oostende

Illustraties : Tussen beide foto's, op dezelfde plaats getrokken, liggen ruim dertig jaar. Boven Albert Deloz samen met enkele leerlingen van de Zeevaartschool in december 1954. Onder Deloz (eerste van links) als bootsman-onderrichter

auteurs: