Archief : Zeewezen
Omschrijving

Archief zeewezen 
Document .
Den 10n  october 1896 tijdens de overvaart Oostende-Dover van de paketboot "Rapide" leed het bakboordrad eene nogal ernstige averij, en kon het schip zijne reis niet meer voortzetten. Men moest ankeren, de raders ontkoppelen en het beschadigd rad vastleggen opdat de boot met haar stuurboordrad zou kunnen voortvaren.
Dat werk werd in zeer gevaarlijke omstandigheden uigevoerd:elk ogenblik dreigde een zware golfslag de mannen weg te rukken , die het werk verrichten.
Voor de beradenheid en de zelfopoffering , waarvan de officieren en manschappen van de "Rapide" bij deze gelegenheid bewijzen hebben gegeven , heeft de heer Minister beslist ze op de erelijst van het personeel te vermelden te weten 
.
De heeren Vandenkerkhove A-M bevelhebber 
                  Goffin R_F_E_E_ luitenant.
                   Rooman G_L_L_    id
  enz
 

10/
10/
1896