ZEEWEZEN

Archief : Zeewezen pakketboten Ville de Liége (1913-1934) en Stad Antwerpen (1913-1936)

Plan- AUT/390 Autocarrier Ville de Liége (2x).(London-Istanbul)_
Plan- 898 Ville de Liégé et Stad Antwerpen, plan des formes Nr 530-531.
Plan- Nr 550 en 551 2 Poquebots à turbine -Coupe au maitre.(2x).
Plan- T.S. Ville de Liége -Stad Antwerpen disposition des cabines et locaux (après ca transformation de 1928-1929).
Plan  2.paquebots nr 530-531  Plan des formes.
Plan- Ensemble des servo-moteurs:
Plan- Condenseurs
Plan- Installation desarbres du tunnel.

Archief : Zeewezen

Archief zeewezen 
Document .
Den 10n  october 1896 tijdens de overvaart Oostende-Dover van de paketboot "Rapide" leed het bakboordrad eene nogal ernstige averij, en kon het schip zijne reis niet meer voortzetten. Men moest ankeren, de raders ontkoppelen en het beschadigd rad vastleggen opdat de boot met haar stuurboordrad zou kunnen voortvaren.
Dat werk werd in zeer gevaarlijke omstandigheden uigevoerd:elk ogenblik dreigde een zware golfslag de mannen weg te rukken , die het werk verrichten.

Archief : Zeewezen . Visserijwachtschip "Ville d'Ostende"

01-Briefje rappel leeg.
02--Plan doorsnede schaal 1/24.
03-Brief van 17-12-1880 naamgeving,”le Roi exprime le ….”
04-Brief nr 73 van 19-12-1880,Nom à donner au garde pêche.
05-P-V.van 15-05-1880,prijsofferte.
06-P.V nr 23 van 07-05-1880 construction d’un garde pêche….
07-Brief nr 10307 van 05-04-1880 “J’ai l’honneur de vous envuyer les plans…”
08-Brief van 08-08-1879,”Aprés avoir pris connaissance…”
09-Brief nr 73/4400 van 02-08-1879 Construction d’un garde pêche.
10-Brief van 29-07-1879 “Je suis occupé à dresser les plans…”

Archief : Zeewezen pakketboten Jan Breydel en Pieter de Coninck

Archief,brieven, telegrammen, met betrekking tot betalingen; aflevering schepen verzekering schepen, stapelloop, proefreis op de Clyde van 12-04-1910
resultaten proefreis  proces verbalen proefreis snelheid , schema"s.
Contrat pour la fourniture de deux steamers à hélice de grande vitesse pour l'état Belge. (1912)

Archief : Zeewezen pakketboten Prinses Astrid en Prince Leopold

Archief Prinses Astrid (1930-1949) en Prince Leopold (1930-1944)
1-Omslag + brief en plan (1945) Crew accommodation
2-Paquebots à turbines "Prinses Astrid " et "Prince Leopold" contract (25-07-1928)
3-Paquebots à turbines "Prinses Astrid" et "Prince Leopold" specification ( lastencohier 25-07-1928)
4-T.S.S. Prince Leopold. Essais d'endurance après remplacement d'une turbine B.P.auxiliaires chauffé au mazout.(11-08-1930)
5-Proces verbaal Proefreis (april 1930)
6-Plan Coupe au maitre (1928).

Foto zeewezen

Foto 18 x 13.
Banket aan boord van de pakketboot "Koningin Elisabeth" , leden van de cateringdienst worden gedecoreerd .
Zittende VLNR Thomas w - Libert Commandant- ? - Peeters R.L. - Muydermans P Directeur-generaal - Buras - Van Vaerenbergh fr bestuursdirecteur .Foto's

Sleepboten en varia.

Sleepboot "Zeehond"
Sleepboot "Zeearend"
Brandbestrijding.
De Belgische kust.
Lichtschip "West-Hinder"
VHF Radio stations.
Hulp bij reddingoperaties.
Alfabet en cijfercode. 
Opblaasbare vlotten (eliot vlot).
Het wippertoestel.
Hulpverlening door helikopter.
Lichtboeien op zee.
Ankers.
Gebruik van nylon sleeplijnen.
Soorten touwwerk.
Trossen-lijnen en garens
Golfstillende olie.
Zeewaartse schietoefeningen..
Radiopeiling met afstand-Radar.
Decca navigator handleiding.