Het Oostendse verzet in de nadagen van Wereldoorlog II
Omschrijving
Een lokale studie naar de rol van het verzet in het naoorlogse machtsvacuüm van de bevrijding tot de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezing. - Verhandeling voorgelegd tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis richting Nieuwste Tijden . Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Opleiding Geschiedenis. Academiejaar 2007 - 2008. Promotor : Prof. dr. B. De Wever
2008
Auteurs
Plaats uitgave
Aantal pagina's
344