COLLABORATIE ; TWEEDE WERELDOORLOG

Agenten in het verweer : het politiekorps van Oostende op een keerpunt 1935 - 1947

Universiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Verhandeling voorgelegd voor het behalen van de graad master in de geschiedenis. Academiejaar 2017 - 2018. Promotor : Prof. dr. Bruno De Wever

Met bibliografie

Foto : Tweede Wereldoorlog. VNV (Vlaamsch Nationaal Verbond)

Zondag 7 december 1941. Arrondissementsvergadering in de Koninklijke Schouwburg van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) met een toespraak van Staf De Clercq. Ook aanwezig leden van de Zwarte Brigade, met op de eerste rij Joris Vansteenland, hoofd van de Dietsche Militie. Dietsche Militie - Zwarte Brigade was een Vlaamse organisatie van nazigezinde militanten binnen het VNV.

Het Oostendse verzet in de nadagen van Wereldoorlog II

Een lokale studie naar de rol van het verzet in het naoorlogse machtsvacuüm van de bevrijding tot de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezing. - Verhandeling voorgelegd tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis richting Nieuwste Tijden . Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Opleiding Geschiedenis. Academiejaar 2007 - 2008. Promotor : Prof. dr. B. De Wever

Auteurs: 

Omer Vilain over de tijd van toen : Het drama Carlo Loontiens (2)

Illustratie : Een beeld van de manifestatie De Vlag in de Koninklijke Schouwburg : let op de paar aanwezigen in het midden (waaronder Carlo Loontiens) die niet de "Hou Zee"-groet uitbrengen

auteurs: