Illustratie : Au Chatelet
Omschrijving

"Au Chatelet" (hoek Nieuwpoortsesteenweg en Koninginnelaan) is een der zeldzame gevallen waar een oud café met zijn mooie inboedel gespaard is gebleven. Jarenlang hebben verschillende Oostendse verenigingen (destijds ook "De Plate") er geregeld hun bestuursvergaderingen gehouden. Let op het mooie Cupido-beeldje dat de zijgevel sierde (Omer Vilain)

Deelbeschrijving uit boek of document
Kalender "De Plate" 1988
03/
1988
Pagina
maart