NIEUWPOORTSESTEENWEG

Advertentie : D. & O. Opdedrynck. Nieuwpoortsesteenweg 195 en Visserskaai 17 Oostende

Elektriciteit - Specialiteit voor scheepsinrichtingen. D. & O. Opdedrynck. Officieel verdeler voor de kust der staalbatterijen NIFE. Bureel en magazijn : 19, Nieuwpoortsteenweg, Oostende. Werkplaats en magazijn : 17, Visserskaai, Oostende.

De stedelijke begraafplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg te Oostende

Losbladige kopie. Herkomst : Emile Smissaert. - Verhandeling voorgelegd aan de Faculteit Letteren  en Wijsbegeerte, Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, voor het verkrijgen van de graad van licenciaat. Promotor : L. Van Santvoort

Auteurs: 

De Zeewacht helpt geschiedenis te reconstrueren

Familie beeldhouwer ontdekt werk Dries Maertens

Foto :  De zussen Goedele, Johanna en Hilde Maertens poseren voor het beeldhouwwerk van hun in 1975 overleden vader Dries. Ook kleinzoon Koen was aanwezig, net als heemkundige Dries De Gryse, Jenny Vergote en voorzitter Michel Hubrechtsen vertegenwoordigen de Noordzee Vliegclub

Auteurs: 

Foto : Begrafenis Ernest Van Glabbeke

De begrafenisstoet van Ernest VAN GLABBEKE op de Nieuwpoortsesteenweg. Tweede van rechts vooraan loopt burgemeester Hendrik SERRUYS, achter hem (met bolhoed) stadssecretaris Michel SURMONT, op de tweede rij tweede van rechts commodore Georges TIMMERMANS.

Foto : De 1-meistoet 1954

Negatief. - De transportarbeiders in de 1 meistoet op de Nieuwpoortsesteenweg ter hoogte van de Heilig Hartlaan. Links krantenwinkel "Femina" en café " Flamingo". De rails van de stadstram liggen tussen de kasseien. Er worden twee borden gedragen : "ABVV" en "De transportarbeiders eisen werk".

Foto : De Nieuwpoortsesteenweg (1952)

De vroegere ingang van de Sint Jozefskliniek aan de Nieuwpoortsesteenweg. Van 1887 tot 1930 was daar het wezenhuis Sint Vincentius Ferrerius gevestigd. Later kwam er de Colonie Scolaire Catholique, een preventorium en vakantiekolonie voor jongens en meisjes van 3 tot 14 jaar. Dit tehuis sloot haar deuren in 1955. Nadien kwam er het nieuwe gebouw van de Sint Jozefskliniek

Foto : De Nieuwpoortsesteenweg (circa 1910)

Het "Hôtel du Chatelet", gelegen op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg (links) en de Koninginnelaan (rechts). Het werd toen uitgebaat door de heer De Muyser. Het gebouw bestaat thans nog, maar mist het bovenste sierlijke torentje.

Foto : Mariakerke - Nieuwpoortsesteenweg (1930)

De in 1919 gebouwde "Noodkerk" van Mariakerke, waar de erediensten opgedragen werden tijdens de verbouwingswerken van het Duinenkerkje. Deze "barak", zoals de noodkerk in de volksmond werd genoemd, was gelegen aan de Nieuwpoortsesteenweg, ter hoogte van de Lijsterbeslaan

Foto : Mariakerke. De Nieuwpoortsesteenweg (circa 1908)

Gedeelte van de Nieuwpoortsesteenweg tussen de Steensedijk en de Elisabethlaan. Links op de achtergrond de oude Electriek Fabriek die was gelegen op de plaats waar in 1925 de Vercamerschool werd gebouwd. Het klein huisje rechts op de foto was het café Het Hof van Commerce.

Foto : Nieuwpoortsesteenweg

Foto : 15 x 10 cm. - Rechts, de "Colonie Catholique St Joseph", een preventorium en vakantiekolonie voor jongens en meisjes van 3 tot 14 jaar. Het tehuis sloot haar deuren in 1955. Daarna de Sint-Jozefskliniek. Van 1887 tot in 1930 was daar het wezenhuis "Sint-Vincentius Ferrerius" gevestigd

Foto : Nieuwpoortsesteenweg (1930)

Rechts, de "Colonie Catholique St Joseph", een preventorium en vakantiekolonie voor jongens en meisjes van 3 tot 14 jaar. Het tehuis sloot haar deuren in 1955. Daarna de Sint-Jozefskliniek. Van 1887 tot in 1930 was daar het wezenhuis "Sint-Vincentius Ferrius" gevestigd

Foto : Oude Ijslandvaarders

Groepsfoto met vaandel en praalwagen voor Café Mondial, uitgebaat door Harry Beuten-Aspeslagh aan de Nieuwpoortsesteenweg 283. De folkloregroep de "Oude Ijslandvaarders" werd gesticht op 06/03/1957 in de schoot van de spaardersmaatschappij "Nooit Genoeg" in voornoemd café.

Foto : Sinte-Godelievekerk

2 foto's, formaat : 25.5 x 10 cm. - Sinte-Godelievekerk gebouwd in 1939-1940 naar de plannen van  de Oostendse architect Silvain Smis en gebouwd door aannemer Rich. Lingier. Het gebouw staat in de Nieuwpoortsesteenweg zonder nummer en haaks op de hoek Goedheid- en Overvloedstraat. Links, baksteensculptuur van Sinte-Godelieve door Daniël Devriendt.

In 2015 werd de kerk overgedragen aan de orthodoxe gemeenschap en heet sinds 2018 Orthodoxe Kerk HH. Kyrillos en Methodios, Goedheidstraat 9, Oostende

 

Foto : Vercamerschool. Hoek Northlaan en Nieuwpoortsesteenweg

Formaat : 15 x 10 cm. - Stedelijke jongens- en meisjesschool nr. 5. Vanaf 1924 tot 1984, en daarna gesloten door een tekort aan leerlingen. Er blijft echter 1 kleuterklas met 3 leeftijdsgroepen open en wordt wijkafdeling van de Vermeylenschool. Bij aanvang van het schooljaar 1987-1988 verdwijnt ook de kleuterklas definitief. Bron : 150 jaar stedelijk lager onderwijs Oostende / Huguette Vanden Weghe. 1987.

Vooraan, de Nieuwpoortsesteenweg en links, de Northlaan. Op de hoek het politiebureautje op de wijk Mariakerke

Foto : Zeewijding en Ommegang te Mariakerke

Een praalwagen van de KWB Mariakerke in de stoet op de Nieuwpoortsesteenweg ter hoogte van het Esso tankstation Vervaeke, op de hoek met de Elisabethlaan. Het Esso tankstation werd uitgebaat door Marcel Vervaeke en zijn echtgenote Odette Gombert van 1954 tot 1982.

Het Chateletje wordt niet afgebroken

Foto : Dinsdagavond brachten tientallen Oostendenaars een laatste groet aan 't Chateletje, het monument van Petit Paris . Het verdriet dat diende weggespoeld omwille van mogelijke afbraak was echter voorbarig. De eigenares is in geen geval van plan dat uniek stukje Oostende te laten opslokken door de betonwolven. 

Auteurs: 

Omer Vilain over de tijd van toen : Oostendse luifels

Illustraties : (1) De luifel aan de Koninklijke Schouwburg en (2) Een handelshuis aan de Nieuwpoortsesteenweg met grote luifel.

De twee gevleugelde allegorische figuren op de zuilen die de glazen luifel voor de inkom van de Koninklijke Schouwburg schraagden zijn hoogstwaarschijnlijk het werk van Julien Dillens. Hij was één van de medewerkers van Alban Chambon die de architect was. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden die beelden door de Duiste bezetter weggenomen

auteurs: 

Postkaart (kopie) : Hôtel du Chatelet"

Hôtel du Chatelet. Averue de la Reine. De Muyser propriétaire. Het "Hôtel du Chatelet", later afgekort tot "Le Chatelet". Hoekpand gelegen aan het kruispunt Petit Paris, Nieuwpoortsesteenweg 8, Koninginnelaan. Muurankers dateren van 1885. Beschermd als monument bij MB van 14/01/1994.

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Begraafplaats Nieuwpoortsesteenweg

Begraving der Duitschers = L'entterement des Allemands. Oostende 14-18 PW 95. - De gesneuvelde soldaten van het Marinekorps Flandern werden begraven met militaire eer op het kerkhof aan de Nieuwpoortsesteenweg. Op de achtergrond zien we de schoorsteen van de elektriciteitsfabriek, gelegen op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en de Northlaan. - Map 029A/04a 

Postkaart : Hôtel du Chatelet

Ostende. Hôtel du Chatelet. Avenue de la Reine. De Muyser, propriétaire."Hôtel du Chatelet", later afgekort tot "Le Chatelet". Hoekpand gelegen aan het kruispunt Petit Paris, Nieuwpoortsesteenweg 8, Koninginnelaan. Muurankers dateren van 1885. Beschermd als monument bij MB van 14/01/1994. We zien de Koninginnelaan vanaf Petit Paris, richting Zeedijk. Links de Nieuwpoortsesteenweg

Postkaart : Sinte-Godelievekerk

Het interieur. Boven de zijaltaren, muurschilderijen op baksteen van H. Hart en Onze-Lieve-Vrouw van altijddurende Bijstand, door F. Kieckens. In het koor : kruisbeeld door Daniël Devriendt. Glasramen door Cor Westerduyn : iconografie in verband met leven en verering van Sint-Godelieve.
 

Reclamekaart : François Verleyen. Cours de Danse et Maintien. 70, Chaussée de Nieuport, Ostende

Professeur diplômé. Propriétaire. Leçons à tout heure de la journée. Grande réduction par groupe. Garantissant de mettre au courant en très peu de temps les élèves les plus difficiles. Maison fermée et salon de danse privé. - Map Recl 32-33

Zorghotel Wellington opent in 2013

Leegstaand appartementsgebouw krijgt nieuwe toekomst

Foto : Afgevardigd bestuurder Erwin Devriendt, teamleider thuiszorg Noord-West-Vlaanderen Luc Vandendriessche, burgemeester Jean Vandecasteele, directeur Woonzorg Françoise Lefevere en adjunct-algemeent directeur Pol Debrock staan voor het toekomstige Zorghotel Wellington in de Nieuwpoortsesteenweg

Auteurs: