Illustratie : Hôtel du Coq d'Or
Omschrijving

Gans Mariakerke kende op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en de Aartshertogstraat het "Hôtel du Coq d'Or". Doch weerom was het de naam van de uitbater die elkeen zich het best zal herinneren. "Bij Tjene Week" klonk elkeen familiair in de oren. Tevens was het een lokaal waar veel supporters van ASO hun lief en leed in verband met het voetbalgebeuren kwamen verdrinken (Omer Vilain)

Deelbeschrijving uit boek of document
Kalender "De Plate" 1988
05/
1988
Pagina
mei