Bidprentje : voor de bemanning van de O.246 "Frans Elza"