NECROLOGIE

Bidpentje : Georges Brysse en Marcel Brysse

Georges Brysse verongelukt op zee aan boord van de O.54 "Beatrice-Adrienne" op 17 november 1935 en Marcel Brysse verongelukt op zee aan boord van de O.183 "Generaal Jacques " in oktober 1935. - MAP 023 C-51

Bidpentje : voor René Lenaers 1891-1929 en Amandus Lenaers 1919-1929

De O.172 "Simonne" vergaan op 26 februari 1929 tussen Grevelingen en Duinkerke, bemanning verdronken. Lenaers René (schipper), Blonde Gaston (matroos), Lapeire Henri (matroos), Ballieul Frans (matroos) en Lenaers Amandus. - Map 023 C-51

Bidprentje : Achiel Julius Vermeesch, Oscar Joseph Naert, Alexis Alfons Keters

Achiel Julius Vermeesch. Geboren te Stene op 30 maart 1908. Oscar Joseph Naert. Geboren te Stene op 19 januari 1913. Alexis Alfons Keters. Geboren te Bredene op 8 februari 1913. Allen verongelukt bij een vijandelijke ontploffing op 8 september 1944.

Bidprentje : Albert Cambier

Albert Cambier. Heropgeroepen reserve-onderluitenant bij de Belgische Genie. Zoon van Georges en Celestine Tanghe, geboren te Cayeux-sur-Mer (Frankrijk) op 3 januari 1916 en overleden als slachtoffer van den oorlog in het militair hospitaal te Antwerpen op 6 maart 1945

Bidprentje : Alphonse Ameel

Alphonse Ameel. Politiecommissaris van de Stad Oostende. Politiek gevangene. Inlichtingsagent van het Geheim Leger. Oudstrijder 1914-1918. Echtgenoot van Yvonne Vanlocke. Geboren te Staden op 16 maart 1897 en gestoren in het uitroeingskamp van Bergen-Belsen op 8 mei 1945

Bidprentje : August Eduard Jaminet

August Eduard Jaminet. Politieke gevangene. Lid van het Geheim Leger. Echtgenoot van Eugenie St.-Martin. Geboren te Elsene op 13 november 1885 en gestorven van uitputting en door de wrede martelingen in het concentratiekamp van Gros-Rozen op 8 november 1944

Bidprentje : Charles Dekeyser

Charles Dekeyser. Soldaat-muzikant der staf-compagnie bij het 23e Linieregiment en bij de stadsharmonie van Oostende. Echtgenoot van Zoë De Blieck. Geboren te Oostende op 25 juli 1913 en gesneuveld te Ursel (Oost-Vlaanderen) op 26 mei 1940

Bidprentje : Denise Bérengère Poitié, Héliane Bérengère Rox

Denise Bérengère Potié. Echtgenote van Edouard Rox. Geboren te Veurne op 25 oktober 1914. Héliane Bérengère Rox. Haar dochtertje. Geboren te Oostende op 11 augustus 1937. Beiden verongelukt bij een luchtbombardement in de nacht van 29 op 30 april 1942.

Bidprentje : Frans-Jozef Provoost

Frans-Jozef Provoost. Veldwachter. Exuade-Overste van het Geheim Leger.Politieke gevangene. Oudstrijder van den oorlog 1914-1918. Echtgenoot van Adrienne Beuselinck. Geboren te Bredene op 30 juni 1894 en gestorven in het folterkamp van Dachau op 3 februari 1945.

Bidprentje : Georges Charles Verhelst

Georges Charles Verhelst. Elektricien bij de firma Alleyn. Lid van de Witte Brigade. Politiek weggevoerde. Geboren te Oostende op 21 maart 1923 en overleden ten gevolge van een luchtbombardement te Hildesheim (Duitsland) op 22 maart 1945.

Bidprentje : Georgette Hillewaere. Fernand Vanheste

Georgette Hillewaere. Echtgenote van Fernand Vanheste. Geboren te Oostende op 5 januari 1907. Fernand Vanheste. Echtgenoot van Georgette Hillewaere. Geboren te Oostende op 15 april 1906. Beiden overleden ten gevolge van een luchtbombardement op 29 april 1942

Bidprentje : Henri Vanblaere

Vanblaere Henri. Leider van de weerstandsgroepering OMBR van Bredene. Echtgenoot van Marcella Van Haverbeke. Geboren te Oostende op 2 juli 1911 en overleden in het kamp van Gross-Rausen (Buchenwald) na ongeveer twee jaar politiek gevangenschap, vermoedelijk begin december 1944

Bidprentje : Jozef Kint, Pascal Kint

Jozef Kint. Echtgenoot van Irma Gokel. Geboren te Bredene op 9 juli 1895. Pascal Kint. Zoon van Jozef Kint en Irma Gokel. Leerling aan het OLV College. Geboren te Oostende op 12 maart 1924. Beiden verongelukt tijdens een nachtelijk luchtbombardement op 8 september 1940

Bidprentje : Jozef Oscar Dasseville. Maria Vancampenhoudt

Jozef Oscar Dasseville. Echtgenoot van Maria Vancampenhoudt. Geboren te Oostende op 21 mei 1895. Maria Vancampenhoudt. Echtgenote van Jozef Oscar Dasseville. Geboren te Vilvoorde op 16 december 1900. Beiden overleden ten gevolge van een luchtbombardement op 29 april 1942

Bidprentje : Leon René Joseph Snauwaert en Gustaaf Hubert René Snauwaert

Leon René Joseph Snauwaert. Zoon van René en Leonie Maeckelberghe. Geboren te Oostende op 1 mei 1920. Gustaaf Hubert René Snauwaert. Echtgenoot Lily Legge. Geboren te Oostende op 17 maart 1915. Beiden door de Duitsers omgebracht te Oostende op 8 september 1944

Bidprentje : Léopold Jacquemain. Pierre Jacquemain

Léopold Jacquemain. Echtgenoot van Marie Collard. Geboren te Spa op 10 januari 1875. Pierre Jacquemain. Zoon van Léopold. Geboren te Oostende op 10 juli 1915. Beiden slachtoffers van een bombardement te Abbeville (Frankrijk) op 20 mei 1940

Bidprentje : Lijst van de Oostendse vissers gestorven of vermist in de periode pasen 1948 tot pasen 1949

Vergaan op zee : Vanderstraeten Frans, Bens Polydoor, Van Hoorne Roger, Counye of Coenye Albert ; Vermist : Pincket Adolf, Briemont Edgar, Heinderson Armand, Bogaert Adolf ; Gestorven aan wal : Deckmyn Rudolph, Vynck, Juliaan, Vanwulpen Carolus, Barbaix Franciscus, Lambrecht Karel, Devoghel Hendrik, Lucidarme Emiel, Coenye Albertus ; Oud vissers, overleden te Oostende : Van Speybrouck Joseph, Vanwynsberghe Carolus, Rouzée Petrus, Neut Polidorus, Janssens Albertus

Bidprentje : Maurice Seys

Maurice Seys. Politiecommissaris te Oostende. Echtgenoot van Hélène Goddyn. Geboren te Oostende op 1898 en overleden in het concentratiekamp van Ellerich (Buchenwald) waarschijnlijk op het einde van maart 1945

Bidprentje : Oscar Lams, Maurice Vandecasteele, August Vandenbussche, Edward Vanoverbeke

Oscar Lams. Echtgenoot van Jeanne Malefason. Geboren te Oostende op 9 mei 1920. Maurice Vandecasteele. Echtgenoot van Yvonne De Cuyper. Geboren te Bredene op 3 maart 1902. August Vandenbussche. Geboren te Oostende op 19 juli 1889. Edward Vanoverbeke. Echtgenoot van Elisa Eerebout. Geboren te Stene op 18 mei 1906.

Allen slachtoffers van een luchtaanval op zee te Oostende op 25 mei 1944

Bidprentje : Tot zieleheil van de overleden vissers. Lijst der Oostendse vissers overleden in de periode pasen 1953 - pasen 1954

Bevat : Oostendse vissers overleden aan wal ; verdienstelijk voor de visserij : Aspeslagh August (1876-1954) (Ere-Directeur bij het Zeewezen) ; vergaan op zee, aan boord van Oostendse vaartuigen. - Map 023 C-51

Bidprentje : Victor Baillière, Mathilde Lannoye, Joseph Van Buren, Madeleine Cattellion, Denise Van Buren, Simonne Van Buren

Victor Baillière. Echtgenoot van Mathilde Lannoye. Geboren te Oudenburg op 13 april 1872. Mathilde Lannoye. Echtgenote van Victor Baillière. Geboren te Klemskerke op 16 februari 1879. Joseph Van Buren. Echtgenoot van Madeleine Cattellion. Geboren te Oostende op 7 september 1898. Madeleine Cattellion. Echtgenote van Joseph Van Buren. Geboren te Oostende op 19 januari 1906. Denise Van Buren. Geboren te Marcq-en Baroeul (Frankrijk) op 3 juli 1934. Simonne Van Buren. Geboren te Bredene op 15 augusuts 1936.

Allen slachtoffers van het bombardement te Bredene in de nacht van 20 september 1941

Bidprentje : voor de bemanning van de O.117

De O.117 vergaan door mijnontploffing op de Noordzee op 2 november 1943. Slachtoffers : Henri Dequick (schipper), Alfred Deley (matroos), Jozef Huys (motorist) en Jacques Brackx (jongen). - Map 023 C-51

Bidprentje : Voor de overleden vissers tussen pasen 1926 en pasen 1927

Ook voor "De Vader der Visschers", de Z.E. Heer Henricus-Fredericus Pype, bestuurder der Vrije Visschersschool, Eere-Aalmoezenier bij het Staatszeewezen en de heer August-Michel Hamman, senator

Doodsbericht : Charles François Fidèle Janssens, bourgmestre de la Ville d'Ostende

Hij was burgemeester van Oostende van 31/05/1882 tot 04/09/1887. - Onder zijn impuls werd in 1886 overgegaan tot de oprichting van de eerst visserijschool van de kust (Roland Desnerck / De Oostendse visserij, 1986, p.140). - Literatuur : Klausing, Jef : Charles Janssens (De Plate 1983, p. 249 en 253)

Pagina's