Documentatiemap : Vissersvaartuig Z.98 "Op Hoop van Zegen"
Omschrijving
Foto : De Z.98 "Op Hoop van Zegen" na de stapelloop bij de scheepswerf Seghers. Bevat : Uitnodiging door Stanley en Steve Vantorre tot het bijwonen van de doopplechtigheid van de Z.98 "Op Hoop van Zegen", die zal ingezegend worden door E.H. Aalmoezenier Corneillie op zaterdag 25 mei 1991 om 15 uur te Zeebrugge. Na de plechtigheid wordt een receptie aangeboden ter plaatse bij Scheepswerven De Graeve. Meter : Mw. Francine Wittesaele-Engelrelst. Peter : Mr. Steve Vantorre.
Deelbeschrijving uit boek of document
Scheepswerf Seghers [MAP]
Bestanden