Foto : De 1-meistoet 1954
Omschrijving

Negatief. - Het gemeentepersoneel in de 1 meistoet op de Nieuwpoortsesteenweg ter hoogte van de Eduard De Cuyperstraat en de Heilig Hartlaan. Er wordt een bord gedragen met de tekst : "Zoals in het privaat eist het gemeentepersoneel dubbel betaald verlof".

01/
05/
1954