Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Batterij Cecilie. Mariakerke