Reeds een kwarteeuw geleden... afrekening met dikke Jef