[S.l.]

Herman Verbaere : kunstmap met 8 tekeningen met als thema Oostende

8 tekeningen :

1. De Slipway (1949)

2. Albert I Promenade met o.a. De Beau-Site (1949)

3. Havengeul met pakketboot en zicht op de Visserskaai (1949)

4. Vissersvaartuigen in het vissersdok en de Visserskaai (s.d.)

5. Vissersvaartuigen, met op de achtergrond de Vindictivelaan en de Sint Petrus en Pauluskerk (s.d.)

6. Pakketboot aan de kaai (s.d.)

7. Vaartuigen met op de achtergrond het spoorwegstation (1949)

8. De havengeul (s.d.)

Auteurs: 

Provincieraad van West-Vlaanderen : rede door O. Vanneste, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen bij de opening van de gewone zitting

Bezit : Redes bij de opening van de gewone zittingen op 1 oktober 1982 : Ekonomische aspekten van de milieuzorg (62p.) ; 1 oktober 1983 : De tertiaire sektor als bron van werkgelegenheid (66p.) ; 1 oktober 1984 : Dertig jaar later : een ekonomische evaluatie (54p.) ; 14 november 1985 : Zeebrugge, een proeipool (73p.) ; 1 oktober 1986 : De gemeentelijke financiën in West-Vlaanderen in de krisisjaren 1973-85 (71p.) ; 1 oktober 1987 : Grasduinen in het kusttoerisme (28p.) ; 18 oktober 1988 :Het voorkomen van de misdadigheid-teoretische beschouwingen en aanpak in West-Vlaanderen (43p.) ; 3 okto

[De vooraanstaande internationale serviceclubs]

Bevat volgende Oostendse serviceclubs : Lions Club International ; Lions Club Oostende ; Rotary International ; Rotary Club Oostende ; Rotary Club Oostende-Ter-Streep ; International Inner Wheel ; Inner Wheel Club Oostende ; Fifty-One International ; Fifty-One Club Oostende ; Fifty-One Club Lange Nelle ; Association of Round Tables Belgium (ARTB) ; Ronde Tafel 30 Oostende ; Ladies Circle ; Marnixring ; Kiwanis International ; Kiwanis Oostende Noordzee ; Kiwanis Oostende Mercator ; Kiwanis Oostende Ensor ; Soroptimist International

Auteurs: