CONGRESSEN

Foto : Bezoek van de deelnemers aan het "IXe Congres van de herbergiers" aan Calais

Zwart/wit foto Antony nr (?). Formaat : 13 x 17 cm. - De deelnemers aan het driedaagse congres ontschepen te Calais. Zij kwamen met de pakketboot "Stad Antwerpen". Verdere literatuur in : Le Carillon, 22/06/1929, p.1-2. - Map 006 A-88a-Antony

Foto : Bezoek van de deelnemers aan het "IXe Congres van de herbergiers" aan Calais

Zwart/wit foto Antony nr (?). Formaat : 13 x 18 cm. - De deelnemers aan het congres te Calais, met o.a. een afvaardiging van de Oostendse herbergiers met hun vaandel. Verdere literatuur in : Le Carillon, 22/06/1929, p.1-2. - Map 006 A-88b-Antony

Foto : CVP : XVII Nationaal Congres. Kursaal Oostende. 01-03/12/1961

Formaat : 13 x 18 cm. - Tijdens het banket. Tweede van rechts, Afred Betrand. Hij was toen minister van Verkeerswezen. Links, burgemeester Jan Piers met naast hem mevrouw De Ramée.

Literatuur : CVP : XVII Nationaal Congres. Oostende 1,2,3 december. Van Iseghem, 1961.[28] p., ill. Bibliotheek Kris Lambert. Bewaarfonds Ostendiana C 343 10.

Le congrès international des associations de la RAF

2 foto's : (1) Prins Bernhard der Nederlanden, burgemeester Jan Piers, de verschillende verenigingen van de Royal Air Force met hun vlaggen voor het Zeeliedenmonument en (2) de vrouwelijke militairen van de muziekkapel van de RAF op het vliegveld van Raversijde (Photo Luc)

Auteurs: 

Tekstaffiche : Stad Oostende. Verbod van verkeer en stationeren. 09/06/1938

Formaat : 53 x 72 cm. - Tweetalig. - Verkeersreglement naar aanleiding van de feestelijkheden ingericht op het Wapenplein naar aanleiding van het 16e Nationaal Congres der Belgische Politie op 12 juni 1938. Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux