11 JULI VIERING

Affiche : Feest van de Vlaamse Gemeenschap. 11/07/2000

Formaat : 59 x 37 cm. - Plechtige Eucharistieviering in de St. - Petrus en Pauluskerk, opgeluisterd door het koor Arte Vocali o.l.v. Marcel Moerman. Voorganger : E.H. Jozef Dessein, deken van de stad Oostende. Ontvangst van "het 11-julikomitee Oostende" op het stadhuis met receptie. Guldensporenfeestmaal in Feestzaal Benny. Beiaardconcert op het Wapenplein door J.P. Hautekiet, stadbeiaardier. Avondfeest op het Wapenplein. De feestrede door de heer Bruno Valkeniers, nationaal ondervoorzitter van de 3Marnixring". Uitreiking van de "Orde van de Gulden Sporen" aan een verdienstelijk Oostendenaar. Presentatie door "Connie Neefs". Met het koor "Gaudeamus" o.l.v. Dirk Sture. Met "Bart Kaël" met liederen om en rond "de zee". Met "Arjaun" die de lachspiren versterkt. Spetteren vuurwerk op het Klein Strand. - Ontwerp : Willy Bosschem

Affiche : Het 11 juli Komitee - Oostende. Guldensporenfeesten '87. 04, 10-11/07/1987

Formaat : 62 x 42 cm. - Tentoonstelling "De Vlaamse Visserij" in het Feest- en Kultuurpaleis. Wapenplein. 4 tot 12 juli. 4 juli : "Guldensporen-avond" in het casino-kursaal te Oostende. Operetta "Op de purp'ren hei" van A. Preud'homme - E. De Ridder. Gastspreker W. Vandenbossche. Uitreiking van de "Orde van de Gulden Sporen". 10 juli : Beiaardconcert op het Wapenplein door Pr. E. Delmotte met Vlaamse liederen. 11 juli : "Vlaanderens Hoogdag". Beiaard-concert op het Wapenplein door Pr. E. Delmotte. Guldensporenmaal in restaurant Centrum (tafelen met vrienden). Vlaamse kermis op het Wapenplein. Avondfeest "Rond de kiosk" met o.a. stadsharmonie onder leiding van F. Cuypers. 11 juli : Plechtige Eucharistieviering in de Dekanale kerk van St.-Petrus en Paulus te Oostende

Affiche : Het 11 juli Komitee - Oostende. Guldensporenfeesten '88. 09-11/07/1988

Formaat : 61 x 42 cm. - Tentoonstelling (Stedelijke Kunst academie) "Vlaanderen leeft" in Feest- en Kultuurpaleis, Wapenplein. Open van 2 tot en met 11 juli. 9 juli : Guldensporen-avond in het Casino-Kursaal. Gastspreker Clem De Ridder. Uitreiking van de "Orde van de Gulden Sporen". Concert met François Glorieux. 10 juli : Postzegel tentoonstelling, met speciale postzegel afstempeling. Feest- en Kultuurpaleis. Beiaardconcert door Pr. E. Delmotte. Guldensporenmaal, Spijshuis Orbit. Optreden Volkskunstgroep Polka 17, Wapenplein. 11 juli : Vlaanderens hoogdag. Speciale postzegel afstempeling. Beiaardconcert, Wapenplein door Pr. E. Delmotte. Vlaamse kermis, Wapenplein. Rond de Kiosk met de Stadsharmonie o.l.v. F. Cuypers. Plechtige Eucharistieviering in de Dekanale kerk van St.-Petrus en Paulus te Oostende

Affiche : Het 11 juli Komitee - Oostende. Guldensporenfeesten '89. 07-08, 11/07/1989

Formaat : 59 x 42 cm. - 7 juli : Guldensporenavond in het Casino Kursaal. Gastspreker ; dhr. Koen Baert (Alg. Secr. Ijzerbedevaart Komitee). Uitreiking van de "Orde van de Gulden Sporen". Met optreden van : Miels Cools, Francis Verdoodt, het koperkwintet Divertimento, de koren o.l.v. A. Thonon. Teksten Bert Broes. Kunsttentoonstelling 8 juli t/m 15 juli "Jonge Vlaamse Kunst", stellen ten toon : Ronny Delrue, Joël De Rore, Bart Vandevijvere, in het Feest en Cultuurpaleis, Wapenplein Oostende. 11 juli "Vlaanderens hoogdag" Beiaardconcert : Wapenplein door Prof. E. Delmotte. 1e Guldensporentocht : ingericht door de W.S.V. De Stormvogels Oostende. Guldensporenmaal : in Taverne - Restaurant 3Centrum", Wapenplein Oostende. Marktanimatie op het Wapenplein, met Volksdansoptreden van "De Zeepaardjes". Rond de Kios : met de Stadsharmonie o.l.v. F. Cuypers. Plechtige Eucharistieviering in de Dekanale kerk van St. Petrus en Paulus op 11 juli. Bezinningsplechtigheid in het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Langestraat 44 op 11 juli. "De vredesgedachte". Gastspreker Raf Seys. Tentoonstelling met werken van kunstenares Käte Kolwitz

Affiche : Het 11 juli komitee. 11 juli viering 1995 Oostende. 8-9 en 11-12/07/1995

Formaat : 64 x 45 cm. 8 juli : Bezinningsplechteheid en algemeen Nederlandse zitting. 9 juli : 11 juli concert. 11 juli : Euchristieviering, 11 juli maal, marktanimatie, avondfeest Vlaamse gemeenschap, ... - Ontwerp : Willy Bosschem

 

Affiche : Oostende. Feest van de Vlaamse Gemeenschap. 06, 11,14/07/1996

Formaat : 59 x 36 cm. - Van 6 tot 14 juli : Priester Daens tentoonstelling. Feest en Cultuurpaleis. 6 juli : Bezinningsplechtigheid in het V.L.C. Langestraat 44A. 11 juli : Eucharistieviering St. Petrus en Pauluskerk. Beiaardconcert op het Wapenplein. Avondfeest van de Vlaamse Gemeenschap. Wapenplein. Vuurwerk-Klein strand. - Ontwerp : Willy Bosschem

Affiche : Oostende. Feest van de Vlaamse Gemeenschap. 11/07/1998

Formaat : 59 x 36 cm. - 11 juli : Plechtige Eucharitieviering in de St. -Petrus en Pauluskerk. Voorganger Mgr. Laridon, hulpbisschop Brugge. Koren o.l.v. Mia Cops. Beiaardconcert op het Wapenplein door stadsbeiaardier J.P. Hautekiet. Avondfeest van de Vlaamse Gemeenschap op het Wapenplein, met gastspreker : dhr. Luc Van den Brande, minister-president van de Vlaamse Gemeenschap. Uitreiking "Orde van de Gulden Sporen". Presentatie en zang door Micha Mara en optredens van mannenkoor Gaudeamus met orkest onder leiding van Dirk Sture. Cabaret : Karel Declercq. Vuurwerk Klein Strand. - Ontwerp : Willy Bosschem

Affiche : Oostende. Feest van de Vlaamse Gemeenschap. 11/07/1999

Formaat : 59 x 36 cm. - 11 juli : Plechtige Eucharistieviering in de St. - Petrus en Pauluskerk. Voorganger E.H. Deken Jozef Dessin. Opgeluisterd door het St. Janskoor Oostende. Concert op het Wapenplein door de muziekvereniging Lyran uit Köping (Denemarken). Beiaardconcert op het Wapenplein door stadsbeiaardier J.P. Hautekiet. Avondfeest van de Vlaamse Gemeenschap op het Wapenplein. Gastspreker : dhr. F. Vanhemelryck, nat. voorzitter Davidsfonds. Uitreiking "Orde van de Gulden Sporen". Presentatie dhr A. Venmans. Koren Aimée Thonon (circa 100 uitvoerders). Optredens Jef Burm en Bart Vandenbossche. Vuurwerk Klein Strand. - Ontwerp : Willy Bosschem

Affiche : Oostende. Feest van de Vlaamse Gemeenschap. 11/07/2001

Formaat : 60 x 42 cm. - Plechtige Eucharistieviering in de St. - Petrus en Pauluskerk opgeluisterd door Het St. -Janskoor uit Oostende. Voorganger : E.H. Jozef Dessein, deken van de stad. Beiaardconcert op het Wapenplein door J.P. Hautekiet, stadsbeiaardier. Optreden van de Dansgroep IMAGO Tijl ter hoogte van het Kursaal. Beiaardconcert op het Wapenplein door J.P. Hautekiet, stadsbeiaardier. Avondfeest van de Vlaamse Gemeenschap op het Wapenplein. Feestrede door de heer Eric Suy, Algemeen Voorzitter van de VTB-VAB en voormalig Directeur-Generaal van de Verenigde Naties. Frank Galan zingt en presenteert het programma. Met de uitreiking van "De Orde van de Gulden Sporen". Met Karolien De Meyer die zingt en doet zingen, aan de vleugel J.P. Hautekiet. Met optreden van de dansgroep IMAGO Tijl. Met volksmuziek door Zakdoek. Spetterend vuurwerk op het Klein Strand. Het Rodenbachfonds organiseert van 7 tot 19 juli, een constante tentoonstelling van kunstschilder Mon Camelbeke in het Feest- en Cultuurpaleis te Oostende. - Ontwerp : Willy Bosschem