TONE (REUS)

Foto : Bezoek Sjah van Iran

Formaat : 13 x 18 cm. - Bij het verlaten van het Kursaal werd de sjah vergast op een defilé van Oostendse folkloreverenigingen. We zien links de Oostendse reuzen Tone en Wanne. Links, de provinciegoouverneur van West-Vlaanderen Pierre van Outryve d'Ydewalle, de sjah, burgemeester Jan Piers en rechts, feestdirecteur Aloïs Dennekin.

Foto : De Oostendse reuzen 1962

Terrein stedelijke werkhuizen. De Oostendse reuzen staan klaar om mee op te stappen in een stoet. (De twee grootste Tone en Wanne, met hun kinderen Tjannie en Fientje). Ary Sleeks : "De reuzen hier afgebeeld behoren tot het vierde goedgekende geslacht. Oostende bezat reeds reuzen in 1890. Toen gingen de reuzen reeds uit op de carnavaldagen. Ze waren kleiner en hun geraamte uit wissen gevlochten en overtrokken met goedkope katoenen stof. Ieder jaar werden zij op het einde van de zotte vastenavond tijd verbrand op het Klein Strand.