A. VANHEE-BOSTYN (KRUIDENIERS- ZUIVELWINKEL)

Foto : De Visserskaai (1936) (05)

Vierde en laatste gedeelte van de huizenrij tussen de Sint-Paulusstraat (links) en de Ooststraat (rechts). Op de foto van links naar rechts : De Crèche Saint Vincent, Café Mary (1), de zuivel- en kruidenierswinkel van A. Vanhee-Bostyn en op de hoek een kruidenierswinkel.

(1) O. Martinsen-Vandekerckhove