VILAIN OMER (1924-2013) (BIBLIOTHECARIS)

Foto : Heemkring "De Plate"

Foto 15 x 10.
Viering 40 ste verjaardag heemkring "De Plate" Oostende 26-11-1994.
Academische zitting van links naar rechts Dhr Jean Pierre Falise penningmeester - Dhr Van Iseghem August voorzitter - Dhr Vilain Omer ondervoorzitter
en Dhr Dreesen Jan secretaris

Foto : Herdenking politieke gevangenen Tweede Wereldoorlog

Formaat : 18 x 13 cm. - Herdenking van de gesneuvelde politieke gevangenen op de begraafplaats aan de Stuiverstraat. Ingericht door de Nationale Federatie der Politieke Gevangenen en Gelijkgestelden. Sectie Ernest Feys. Zie ook inventarisnummer 2013/1461.

Lees ook het artikel in pdf uit : Handelsbald der Kust, 29/09/1945, p.1
 

Foto : Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate"

Formaat :  21 x 1 . Voorzitterswissel Van Iseghem August en Vilain Omer in Hotel Burlington. Van links naar rechts :  Van Iseghem August - Vilain Omer - Smissaert Emile - Vermeersch Gilbert - Major Walter - Mevr Dreesen (Herrling Rosy) en Van Haverbeke Eddie (24 april 1999).

Foto : Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate"

Formaat : 15 x 10 cm. -  Feest in Hotel Burlington naar aanleiding van de voorzitterswissel van Van Iseghem August en Vilain Omer. Links, Vilain Omer en Van Iseghem August houdt een toespraak. In het midden, mevr. Van Iseghem (24 april 1999).

Foto : Le folklore à l'honneur

Foto : De heemkundige kring De Plate viert hun voorzitter en stichter Ernest De Taye. Omer Vilain, stadsbibliothecaris en secretaris van de kring overhandigt een geschenk aan de voorzitter en zijn echtgenote. Op de foto o.a. : Gilbert Vermeersch en schepen Raymond Miroir.

Auteurs: 

Foto : Onthulling van een monument ter herdenking van de scouts omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog door burgemeester Adolf Van Glabbeke

Onthulling van het monument naar aanleiding van de feestelijke opening van de nieuwe nautische  basis van de sea-scouts langs het kanaal Oostende-Brugge. We herkennen burgemeester Adolf Van Glabbeke, centraal zijn echtgenote, achter de burgemeester, Raymond Miroir, schepen en uiterst links, Omer Vilain, stadbibliothecaris.

Foto: Openingsplechtigheid van de Bibliotheek der Zeelieden door het Comité van Lectuur op Zee

Foto van de openingsplechtigheid van de Bibliotheek der Zeelieden door het Comité van Lectuur op Zee in het Bestuursgebouw van de Stedelijke Vismijn te Oostende. Karel Jonckheere aan het woord met van links naar rechts: Omer Vilain, Prosper Vandenberghe, Boll, Decef, Henri Edebau, schepen. Foto : door "Foto Luc", Sint-Petersburgstraat 61, Oostende.

Heemkring met twee oorlogen

De Plate in Oostende

Foto : Omer van de heemkundige ring De Plate, tijdens de opening van de merkwaardige  expo over de beide wereldoorlogen in Oostende. In zijn gezelschap de kringleden die de expo hielpen opzetten en hun archief ter beschikking stelden.

Auteurs: 

Koksijde : vakantieoord voor artiesten.

Foto 1: De eerste villa's in de duinen.(circa 1925)

Foto 2: Zoals de meeste badplaatsen had ook Koksijde een casino (eigenlijk meer een feestzaal). Let op de ouderwetse tram die toen nog langs de Zeelaan reed.(circa 1930°

Foto 3: Een gelegenheidsprentkaart van het strand op 15 februari 1929 toen het hele Belgische strand door een zware vorst onder de ijsschotsen.

Foto 4: Sinds meer dan 50 jaar bleef dat gedeelte van de zeedijk ongewijzigd .Tenzij natuurlijk de "billekarren".(circa 1950)

Auteurs: 

Omer Vilain over de tijd van toen : Ik zal altijd van Oostende blijven houden : Omer Vilain (80) rondt kaap van 700 afleveringen af

Illustraties : (1) Het "kasteeltje" op de Wellingtonrenbaan, waar vroeger de duivenschieting plaatsvond, verschenen op 15 oktober 1999 ; (2) Het Noorse chalet in Middelkerke, verschenen op 4 maart 2000 ; (3) De Stenen Bank in de Koninginnelaan, verschenen op 30 januari 2004 ; (4) Zo gingen de badgasten aan het begin van de 20ste eeuw te water, verschenen op 26 augustus 1994 ; (5) Het theater in de Van Iseghemlaan, dat jammer genoeg werd afgebroken, verschenen op 18 juli 1997 ; (6) Het station Ostende-Maritime met de tweede overkapping, die al een jaar na de afwerking van het station weer verdween, verschenen op 17 mei 2002 ; (7) De Kapellebrug en het vroegere station Ostende-Ville op de plaats van de huidige Delhaize, verschenen op 3 november 1989 ; (8) Het Wit Paard in de Van Iseghemlaan, verschenen op 5 juni 1992 en (9) De Visserskaai en de vissersboten in het Montgomerydok

auteurs: 

Toespraak: door Omer Vilain, voorzitter, ter gelegenheid van de plechtige opening van het Oostends Heem- en Geschiedkundig Museum "De Plate"

Toespraak door Omer Vilain, voorzitter, ter gelegenheid van de plechtige opening van het Oostends Heem- en Geschiedkundig Museum "De Plate" in Huize Louise-Marie op 08/02/2002. Geeft een overzicht van de verschillende locaties van het Heemkundig Museum doorheen de tijd.