MENU'S

Documentatiemap : Vissersvaartuig O.124 "Fighter"

Bevat : Menu aangeboden naar aanleiding van de tewaterlating en doop van bokkentreiler O.124 "Fighter". Gebouwd : Scheepswerven Seghers. Eigenaars : Rederij Jami Oostende. Op 22 augustus 1985 in het Koninginnehof (Oostende). Meter : Mej. Maureen Maesen en peter : Dhr. A. Wittevrongel.

auteurs: 

Documentatiemap : Vissersvaartuig Z.66 "Nelson"

Bevat ook : (1) Uitnodiging tot het bijwonen van de doopplechtigheid van de Z.66 "Nelson" op zaterdag 23 februari 1985 om 15 uur aan boord ; (2) Menu aangeboden bij gelegenheid van de doop in Hotel "Majestic", zaterdag 23 februari 1985 en (3) Klein drukwerk van Hotel "Majestic", Zeedijk 697, 8300 Knokke

auteurs: 

Menu : Dîner offert par le Bourgmestre et Madame Adolphe Van Glabbeke. Les Dauphins. 09/03/1953

Dîner offert aux membres du Collège Echevinal et de la majorité du Conseil Communal ainsi qu'aux Représentants du Parti Social Chrétien et du Parti Libéral d'Ostende le 9 mars 1953 in Les Dauphins Ostende

Menu : O.85 "Princesse Marie Christine"

Menu : Maaltijd aangeboden door het bestuur van de scheepswerf Béliard-Crighton op 26 maart 1960 naar aanleiding van de tewaterlating van de O.85 "Princesse Marie Christine" gebouwd voor rekening van de rederij "Pêcheries à Vapeur" te Oostende. - Map 2009/0844-10

Ostende et la "Belle Epoque" (55)

Une bonne initiative de l'Association des Hôteliers. - Un pont transbordeur?. - Les grands cortèges de M. Marquet.

Twee dagen, 31 maart en 1 april 1907, draagt Oostende een carnavalesk kleedje wanneer de "Grand Cortège Déguisé" door de straten trekt. De bezieler van deze feesten is Georges Marquet. 8000 deelnemers, 750 paarden en 68 praalwagens !. Het artikel bevat een lijst van de deelnemende groepen. Zie ook aflevering 56.

Auteurs: 

Uitnodiging : Doopplechigheid van de treiler O.33 "Marbi". Menu : Feestmaal aangeboden ter gelegenheid van de doop van de O.33 "Marbi"

Uitnodiging op naam van de heer en mevrouw Roland Martinsen naar aanleiding van de doopplechtigheid van de treiler O.33 "Marbi" door E.H. Corneillie, visserijaalmoezenier, zaterdag 3 april 1976 te 15 uur. Meter : Mevrouw Sonja Vanbillemont-Bonduelle. Peter : de Heer Marcel Vanden Bosch, kabinetsadviseur van de Minister van Verkeerswezen. - Map 023 C-11