VISSERS

Bidprentje : Tot zieleheil van de overleden vissers. Lijst der Oostendse vissers overleden in de periode pasen 1953 - pasen 1954

Bevat : Oostendse vissers overleden aan wal ; verdienstelijk voor de visserij : Aspeslagh August (1876-1954) (Ere-Directeur bij het Zeewezen) ; vergaan op zee, aan boord van Oostendse vaartuigen. - Map 023 C-51

Bidprentje : Voor de overleden vissers tussen pasen 1926 en pasen 1927

Ook voor "De Vader der Visschers", de Z.E. Heer Henricus-Fredericus Pype, bestuurder der Vrije Visschersschool, Eere-Aalmoezenier bij het Staatszeewezen en de heer August-Michel Hamman, senator

Echte Oostendse folklore : Langs de Visserskaai

Illustraties : (1) "De Cierk" met de Visserskaai in de achtergrond (ca. 1900) ; (2) Oude vissers langs de Kaai. In de achtergrond de Werkhuizen van het Zeewezen en (3) De vistrein op de Kaai. Deze reed tot voorbij het Vissersplein (op z'n Oostends "de Zwienemarkt") 

auteurs: 

Foto : Herstellen van visnetten op de Visserskaai

Vissers herstellen hun "korren" (= netten) langs de Visserskaai. Zelfs het jongste lid van de familie wordt ingeschakeld !

Het jongetje op de voorgrond is Jean Pierre Wynsberghe. Het meisje is zijn zuster Andrea Wynsberghe. 
De middelste van de drie mannen is zijn vader, Constant Wynsberghe (0.100 Emilie). De man rechts is "Mieltje" een matroos die vanaf de jaren 50, begin 60 op de Emilie heeft meegevaren.
De andere personen zijn niet gekend.

 

Foto : Vissersleven

Foto 13 x 18 (ex invent 008/93dd). Verkoop van verse vis op de Visserskaai door een visser. Let erop, de vissers verkoopt ook vis in een zeef. Hij verkoopt de vis in een "zichte", dit wil ook duiden dat het juiste gewicht niet bepaald is. Hij legt daarop wel een prijskaart maar je kan nog altijd bieden hoeveel je voor zijn "zichte", of zeef met vis, geeft. Die manier van verkopen aan de "trap", of vistrap langs de Visserskaai is nu nog altijd in gebruik. 

IBIS O. 179. Het schip werd in 1936 gebouwd op de...

IBIS O. 179. Het schip werd in 1936 gebouwd op de scheepswerven
van Beliard-Crighton voor rekening Kon. Werk Ibis. L. 32,50 m.
Br. 6,30 m. Diepte 3,55 m. Voorzien van een Carels motor van 300
PK. , 3 cilinders, 4 Takt. Logies voorzien voor 8 Ibis-leerlingen
en een opvoeder. 4 kooien voor matrozen, een kamer voor de
stuurman en een voor de machinist. De kapitein had een kamer
in het stuurhuis.

Omer Vilain over de tijd van toen : Nettenbreiers en nettenbreisters

Illustraties : (1) De oudere deden het niet anders. Een jongetje helpt de naalden van koorden te voorzien. En natuurlijk is de hongerige straathond er ook bij (1900) ; (2) Drie vrouwen rond een lantaarn zijn aan de Visserskaai netten aan het breien. Let op de bol koord en de visnaalden die erbij liggen (1930) en (3) Herstelling van het visnet door de vissers zelf. Een zicht aan de verbindingsvaart die van de eerste dok langs de Brandariskaai (waar nu het Stedelijk Technisch Instituut gebouwd is) liep. In de achtergrond ziet men de Vindictivelaan met de "Pilotage" (circa 1930)

auteurs: 

Postkaart : Vissersboten in het Schuildok, nu Montgomerydok

Ostende. Port des pêcheurs de crevettes. In het Schuildok liggen open garnaalboten, of Oostendse schovers. Vooraan de O.96 "Henriette" van reder Aug. Deckmyn en de O.129 "Baron Ruzette" van eigenaar J. Geldhof en reder Aug. Hamman. Op de achtergrond de Sint Petrus en Pauluskerk en de Visserskaai. Bron : Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la Ville d'Ostende. 1898, p.157-158.

Postkaart : Visserskaai

Postkaart. De visserskade. De Visserskaai, met de talrijke restaurants en cafe's. Twee vissers dragen twee rieten bennen met op hun rug een zifte. Vissersvaartuigen zijn aangemeerd in het Montgomerydok met op de achtergrond de garnaalmijn. Meerpaal op de kade in de volksmond, "boloarde" genaamd.

Inventaris 2020/1205 fotoarchief D2 album 3 herkomst Simoens ( kopie)