KONINKLIJKE SCHOUWBURG (VAN ISEGHEMLAAN)

Advertentie : Maison Marchal. Confiseur - Glacier. Rampe de Flandre (Théâtre Royal) Ostende

Succursalle de Bruxelles. Five O'Clock. Ouvert après les Théâtres. Après-midi et le soir, sélection musicale du réputé orchestre roumain Jean Jordachesco. - Gelegen op de hoek van de Van Iseghemlaan en de Vlaanderenstraat. - Map 015 D-16

De programmatie in de Koninklijke Schouwburg van Oostende in de periode 1950 - 1965

Verhandeling voorgelegd aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Kunst-, Muziek-, en Theaterwetenschappen, Optie Theater-Wetenschappen, voor het verkrijgen van de graad van Licentiaat. Universiteit Gent. Academiejaar 1998 - 1999. Promotor : Prof. Dr. Jaak Van Schoor.

Foto : De Van Iseghemlaan (circa 1935)

Het Opera Hotal, gelegen in de Van Iseghemlaan, aan de overzijde van de Koninklijke Schouwburg. Het werd toen uitgebaat door de heer August Vanacker. Palend aan het hotel, de Garage de l'Opera, die na de Tweede Wereldoorlog werd omgebouwd tot de dancing La Douzaine.

"Rechts, was het reisbureau "Silver Queen Cars" en woonde ook geneesheer P. Verscheure, Van Iseghemlaan 49. We zien nog een gedeelte van een open autocar" 

Foto : De Van Iseghemlaan (circa 1960)

De inkom van de vroegere Koninklijke Schouwburg, die gelegen was op de hoek van de Vlaanderenstraat (links) en de Van Iseghemlaan (rechts). In 1954 werden de Stadsbibliotheek en het Stedelijk Museum in het gebouw ondergebracht. In 1965 werd de schouwburg gesloopt om plaats te maken voor het "Europacentrum"

Foto : Hoek Vlaanderenstraat - Van Iseghemlaan (1903)

De bouw van de Koninklijke Schouwburg) (Théâtre Royal), op de hoek van de Vlaanderenstraat (links) en de Van Iseghemlaan (rechts). Aannemer Joseph Sanders uit Oostende voerde de werken uit naar de plannen van architect Alban Chambon. Aan deze foto is een kleine anekdote verbonden !. Enkele fotografen hadden een weddenschap aangegaan, wie na gelijktijdige opname, het eerst een foto zou ontwikkelen en afmaken. Fotograaf Lebon won met deze foto de weddenschap

Foto : Maurice De Busschere

Frits CONTENT, voorzitter van het "Conservatoriumtoneel" overhandigt een afscheidscadeau aan Maurice DE BUSSCHERE, inspecteur van de Schouwburg. Tussen hen in mevrouw DE BUSSCHERE. Links staat John HERMANS, gemeenteraadslid en journalist. Ook aanwezig de heren O. DEFOOR en DIERICKX.

Foto : Pastoor-deken Joseph-Leo DESMET

Pastoor-deken Joseph-Leo DESMET, houdt een toespraak voor kerkelijke en burgerlijke notabelen in de Koninklijke Schouwburg (Van Iseghemlaan). Links een jonge Jan PIERS, de latere burgemeester, onbekende en Hendrik SERRUYS, toenmalig burgemeester.

Foto : Tweede Wereldoorlog. VNV (Vlaamsch Nationaal Verbond)

Zondag 7 december 1941. Arrondissementsvergadering in de Koninklijke Schouwburg van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) met een toespraak van Staf De Clercq. Ook aanwezig leden van de Zwarte Brigade, met op de eerste rij Joris Vansteenland, hoofd van de Dietsche Militie. Dietsche Militie - Zwarte Brigade was een Vlaamse organisatie van nazigezinde militanten binnen het VNV.

Omer Vilain over de tijd van toen : Oostendse luifels

Illustraties : (1) De luifel aan de Koninklijke Schouwburg en (2) Een handelshuis aan de Nieuwpoortsesteenweg met grote luifel.

De twee gevleugelde allegorische figuren op de zuilen die de glazen luifel voor de inkom van de Koninklijke Schouwburg schraagden zijn hoogstwaarschijnlijk het werk van Julien Dillens. Hij was één van de medewerkers van Alban Chambon die de architect was. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden die beelden door de Duiste bezetter weggenomen

auteurs: 

Omer Vilain over de tijd van toen : Zeven Oostendse wonderen

Illustraties : (1) De kursaal, hier vanuit de zee gezien, werd in 1943 door de Duitse bezetter afgebroken ; (2) Het Royal Palace Hotel dat toentertijd 500 kamers telde, werd in 1944 door de Duitsers in brand gestoken ; (3) Het stadsbestuur van Oostende is verantwoordelijk voor de afbraak van de Koninklijke Schouwburg. Een meer dan 100 meter hoge toren is in de plaats gekomen ; (4) Het Zeestation, toen het plein er nog was ; (5) Het majestueuze PTT-gebouw werd door de Duitse bezetter in 1944 tot ontploffing gebracht ; (6) De statige Sint Petrus en Pauluskerk, met de crypte van de eerste koningin Louise-Marie en (7) Een eeuw geleden waren er de Koninklijke Gaanderijen nog zowat 40 vaste zitbanken en overal omheiningen

auteurs: 

Ostende et la "Belle Epoque" (52)

Ouverture du Théâtre royal. - L'eau potable. - Catastrophe maritime. - Naissance princière à Ostende.

Prinses Marie José van België werd geboren op 4 augustus 1906 in villa Osterrieth, Northlaan 1, Oostende. - Plechtige opening van de Koninklijke Schouwburg in de Van Iseghemlaan op 7 juli 1907.

Auteurs: 

Postkaart : Koninklijke Schouwburg

Edit. V.G. [= Victor Grégoire, 42, Avenue du Midi, Bruxelles]. - Ostende - Le Théâtre Royal d'Ostende du coté du Boulevard Van Iseghem. Kaart verzonden op 7 augustus 1907. Schouwburg gebouwd naar de plannen van Alban Chambon. Detail : De vier figuren boven de loggia en wat verder de twee gevleugelde allegorische figuren op de zuilen die de glazen luifel voor de inkom schraagden werden tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitse bezetter weggenomen.