VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE OOSTENDE (VVF)

Erfgoeddag in Oostende

Foto : We zien zittend links voorzitter Eddie Van Haverbaeke van de Vlaamse Vereniging vor Familiekunde Oostnde en rechts Cultuurschepen Hilde Veulemans, staand v.l.n.r. Julien Bullinck en Bernard Legrand van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Oostende, Amelie Inghelbrecht, cultuurbeleidscoördinator Martine Meire en Virginie Michils van de stedelujke Cultuurdienst en Trees Deryckere vanhet domein Raversyde

Auteurs: 

Foto : Hoek Leffingestraat - Edith Cavellstraat

5 foto's uit de periode 1952-1975 - Dienstgebouw gelegen op de hoek van de Leffingestraat (links) en de Edith Cavellstraat (rechts). In dit gebouw waren ondergebracht :  Het politiebureau "De Morre" van 1900 tot 1955, het dispensarium ter bestrijding van de tering en het mortuarium, in de volksmond "De Morre" genoemd. In 1968 werd het leegstaand gebouw ter beschikking gesteld van de "Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF)" die er haar lokaal had tot 1974. In 1976 werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor het "Rijksinstituut voor Para-Medische Beroepen".

Voltallig Bestuur 'De Plate' jr 2000(19dec).

Voltallig Bestuur 'De Plate' jr 2000(19dec). Zittend van l. naar r. : Ferdinand Gevaert  Omer Vilain, Simone Maes. Staand van l. naar r.: Jan Nuytten, August Goethaels, Emile Smissaert, Jean De Langhe, Gilbert Vermeersch, Jean Pierre Falise, Walter Major, Freddy Hubrechtsen, Koen Verwaerde.